Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva dodatok č.4 k zmluve poskytovanie služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 350,00 s DPH 21.02.2011 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra 3/2015 s DPH 31.03.2015
VO: Súhrnná správa 1/2015 súhrnná správa 1Q bez DPH 01.04.2015
Zmluva dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá podľa §269 s DPH 28.07.2015 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra 8/2015 faktúry 8/2015 s DPH 31.08.2015
Faktúra 7/2015 faktúry 7/2015 s DPH 31.07.2015
Faktúra 6/2015 faktúry 6/2015 s DPH 30.06.2015
Faktúra faktúry 5/2015 s DPH 29.05.2015
Faktúra faktúry 4/2015 faktúry 4/2015 s DPH 30.04.2015
Zmluva 6625172868 cestovné poistenie Európa Basic 72,40 s DPH 05.06.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva VVZ-0647/08-01.1 a ABT-001496-06 oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, osvedčenie autorizovaného 160,00 s DPH 31.12.2014 Technik BOZP Bc.Roman Zomborský ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dohoda o zvýšení kvalifikácie §155 ZP s DPH 07.05.2015 Daniela Egyudová ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva zamestnávateľská zmluva doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. s DPH 28.04.2015 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok k zmluve dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 22.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra 2/2015 faktúry s DPH 27.02.2015
VO: Súhrnná správa 3/2015 súhrnná správa 3Q bez DPH 02.10.2015
Faktúra faktúry 1/2015 faktúry s DPH 30.01.2015
Zmluva dodatok č. 8 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy práce a mzdy 3 530,00 s DPH 20.03.2015 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, zastúpené Ing. Mišákom-primátorom mesta ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva NP01103901902 o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 12.12.2014 Národné športové centrum ZŠ s MŠ Kozárovce 927
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255