Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2000/904 zmluva o používaní SW 243,60 s DPH 04.01.2011 Remek, s.r.o. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 3205101511 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 9,75 s DPH 10.01.2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 0274353 dodatok k zmluve o pripojení 9,90 s DPH 14.01.2011 T-Com ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok č.4 k zmluve poskytovanie služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 350,00 s DPH 21.02.2011 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 0100019319 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 379,17 s DPH 04.04.2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 3205119611 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 33,20 s DPH 01.10.2011 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva darovacia zmluva s DPH 01.12.2011 Pozemkové spoločenstvo Slance Kozárovce ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva grantový účet s DPH 01.02.2012 Prima banka Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva zmluva o zhotovení a dodávke výrobkov s DPH 11.04.2012 DeLUX ZPS s.r.o. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 20 104562/2012 o združenej dodávke zemného plynu s DPH 27.07.2012 V-Elektra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 20 104561/2012 o združených službách dodávky elektriny s DPH 02.08.2012 V-Elektra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 4439001226 návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzický osôb 328,83 s DPH 27.08.2012 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva mandátna zmluva na zabezpeče.realizácie verejného obstarávania s DPH 08.10.2012 ANYTIME s.r.o. ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 388/2012 zmluva o poskytovaní služby s DPH 12.10.2012 Ing. Michal Hudec-ELASS ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva dodatok č. 5 k zmluve poskytovanie služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 330,00 s DPH 01.11.2012 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Zmluva 4419002070 návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzický osôb 24,46 s DPH 01.12.2012 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra faktúry 2012 s DPH 31.12.2012
Faktúra faktúry 1/2013 s DPH 31.01.2013
Faktúra faktúry 2/2013 s DPH 28.02.2013
Zmluva 6 dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 699,00 s DPH 28.03.2013 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, zastúpené Ing. Štefanom Mišákom-primátorom mesta ZŠ s MŠ Kozárovce 927
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255