Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2-5/2020 s DPH 29.05.2020
Faktúra 3/2016 faktúra 3/2016 s DPH 31.03.2016
VO: Súhrnná správa 3/2014 Súhrnná správa za 3. štvrťrok bez DPH 09.10.2014
VO: Súhrnná správa 2/2014 Súhrnná správa za 2. štvrťrok bez DPH 09.07.2014
VO: Súhrnná správa 1/2014 Súhrnná správa sa 1. štvrťrok s DPH 10.04.2014
Faktúra 1/2016 faktúra 1/2016 s DPH 29.01.2016
Faktúra 2/2016 faktúra 2/2016 s DPH 29.02.2016
Faktúra faktúry 6/2014 s DPH 30.06.2014
Faktúra 4/2016 faktúra 4/2016 s DPH 29.04.2016
Faktúra 8/2014 faktúry s DPH 29.08.2014
Faktúra 5/2016 faktúra 5/2016 s DPH 31.05.2016
Faktúra faktúry 5/2014 s DPH 31.05.2014
VO: Súhrnná správa 1/2015 súhrnná správa 1Q bez DPH 01.04.2015
Faktúra faktúry 4/2014 s DPH 30.04.2014
Faktúra faktúry 3/2014 s DPH 31.03.2014
Faktúra faktúry 2/2014 s DPH 28.02.2014
Faktúra faktúry 1/2014 s DPH 31.01.2014
Faktúra 7/2014 faktúry s DPH 31.07.2014
Faktúra 9/2014 faktúry s DPH 30.09.2014
Faktúra faktúry 11/2013 s DPH 30.11.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255