Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Postup Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva dodatok č.4 k zmluve poskytovanie služieb v oblasti spracovania agendy Práce a mzdy 2 350,00 s DPH 21.02.2011 Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT ZŠ s MŠ Kozárovce 927
Faktúra faktúra 9/2017 s DPH 29.09.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 25/2017 oposkytnutí dotácie na podporu športu 1 300,00 s DPH 23.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj, doc.Ing.Belica Milan, PhD Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva č. 218/2017 zmluva o poskytovaní technickej služby s DPH 26.07.2017 KM ELASS s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpno-predajná zmluva potravinárskeho tovaru s DPH 02.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci s DPH 12.09.2017 Fibor s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o kontrolnej činnosti 161,00 s DPH 12.09.2017 Ekotec, spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 04.09.2017 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 5/2017 s DPH 31.05.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 6/2017 s DPH 30.06.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 7/2017 s DPH 31.07.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 8/2017 s DPH 31.08.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva kúpna zmluva s DPH 07.12.2017 MIRKOM PLUS s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 1/2018 kúpna zmluva o dodávke tovaru s DPH 18.12.2017 DANA K s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 10/2017 s DPH 31.10.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Faktúra faktúra 4/2017 s DPH 28.04.2017
Faktúra faktúra 11/2017 s DPH 30.11.2017 Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 266 darujte Vianoce 2017 130,00 s DPH 30.11.2017 Nadácia Orange Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva 2000/904 o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva 342,00 s DPH 31.05.2017 Remek, s.r.o. Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
Zmluva príkazná zmluva s DPH 06.12.2017 Združenie miest a obcí Žitného ostrova Základná škola s materskou školou Richard Demian Mgr. riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/255